Home / Shia guide

Shia guide

Kära läsare! Med hänsyn till de olika behov som muslimer har i Sverige och för att underlätta era religiösa och rättsliga angelägenheter, presenterar vi relaterade företag och institutioner på denna sida. Dessa företag tillhandahåller sina olika tjänster för muslimer bosatta i Sverige i den mån de har möjlighet att göra.

Viktigt att nämna är att presentationen av dessa företag och institutioner inte indikerar på att Imam sadeq center godkänner deras tjänster. Snarare så presenteras dessa företag endast genom att operatörerna för centrets hemsida litar på företagens ansvarigas påståenden. Det rekommenderas att ni undersöker kapaciteten och effektiviteten av dessa företag när ni använder deras olika tjänster.

Till övriga institutioner och företag som har möjlighet att tillhandahålla tjänster för något av de nedanstående alternativen, ber vi er att skicka erat namn och uppgifter till vår email info@imamsadeqcenter.se så att vi kan publicera informationen på sidan efter att de ansvariga för hemsidan godkänt uppgifterna.

Shia-islamiska center i Sverige

  Islamiska Shiasamfunden i Sverige, Stockholm. (ISS) Telefon: 0812146737 Info@shiasamfund.se Boxadress: Box 690, 175 27 Järfalla Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är en rikstäckande organisation för shiaföreningar. Riksorganisationens målsättning är att stödja Shiamuslimer i Sverige med att bevara deras islamiska ...

Read More »

Halal Kött

För att ni kära muslimer ska få lära känna de företag som tillhandahåller halalkött inom partihandeln, har vi nämnt några av dessa företag med deras namn och uppgifter på denna sida. Var vänliga och observera att Ahlulbayt kulturcenter inte tar ...

Read More »

Begravningstjänster för muslimer i Sverige

  För att ni älskade muslimer ska få lära känna företag som tillhandahåller begravningstjänster (enligt den heliga religionen islams metod), har vi nämnt några av dessa företag med deras namn och uppgifter på denna sida. Var vänliga och observera att Ahlulbayt ...

Read More »