Home / برنامه های ثابت مرکز

برنامه های ثابت مرکز

آموزش قرآن و احکام (نوجوانان)

مدرسه آموزش قرآن کریم و یادگیری احکام برای کودکان و نوجوانان از جمله برنامه هایی است که هر یک شنبه با حضور عزیزان و مشتاقان به کتاب و احکام الهی در محل مرکز برگزار میگردد. زمان برگزاری این مدرسه ساعت ...

Read More »

آموزش قرائت قرآن (آقایان)

جلسات آموزشی قرائت قرآن کریم هر جمعه با حضور قاریان و مشتاقان به این کتاب الهی در محل این مرکز برگزار میگردد. ساعت شروع این جلسات ۱۸:۰۰ می باشد . این جلسات مخصوص برادران میباشد اما تمامی رده های سنی ...

Read More »

برنامه های شب جمعه

.  در روایات و احادیث اشارات زیادی به فضیلت شب های جمعه و راز و نیاز در این لیالی شده است بهمین منظور مرکز اسلامی امام صادق (ع)  افتخار این را دارد که هر ۵ شنبه برنامه های عبادی از ...

Read More »