• Fatima Zahras födelse

  Profeten(S) tog glatt och ivrigt emot nyheten om Fatimah Zahras(A) födelse. Han fick veta att hans n...

 • Ung ålder

  Imam Ali(A) ibn Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap]. Ef...

 • Vad betyder perfekt

  Den perfekta människan En perfekt människa är en som är perfekt ur alla aspekter och som kan föregå ...

 • Resten av sitt liv i Medina

  Det faktum att Profeten (S) valde att återvända till Medina för att tillbringa resten av sitt liv dä...

 • Hans Imamat

  Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödv...

 • Roll som fru och moder

  Fatima var mor till Hasan och Husayn, Zainab och Umm Kulthum. Som fru och mor är hon ett föredöme fö...

 • De troendes mästare

  Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på de...

 • Profetens första predikan

  Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. E...

آخرین نوشته ها - Senaste nytt

مطالب و اخبار گوناگون

Blandade artiklar

کلاس های آموزش

Shia-islamiska center i Sverige

Halal Kött

Fatima Zahras födelse

Ung ålder

Vad betyder perfekt